Fri fragt over 500 kr.* (op til 30kg.)
 

varenr. KW5468


Minkolie Spray fra KW er helt fantastisk til at give ekstra pleje til pelsen på både hunde og katte. Den forebygger statisk elektricitet og giver fugt, smidighed og glans til tør pels og hud. Pelsen bliver nem at rede ud og bliver desuden beskyttet mod blegning fra solen, da Minkolie Spray indeholder UV solfilter.

Indhold: 220 ml


Fare
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C. Opbevares utilgængeligt for børn. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Modtag nyhedsbrev