Fri fragt over 500 kr.* (op til 30kg.)
 

varenr. KW5540


Klip-stop fra KW er uundværlig at have ved hånden, når det er tid for klipning af kløerne på hunde, katte og fugle. Skulle uheldet være ude, og man kommer til at klippe lidt for langt ind, så der opstår en blødning, standses den nemt ved at smøre lidt klipstop på med en vatpind.

Indhold: 50 ml


Advarsel
H318: Forårsager alvorlig øjenskade. H290: Kan ætse metaller. H302: Farlig ved indtagelse. H315: Forårsager hudirritation. P305+P351+P338: Ved kontakt med øjnene: skyld forsigtigt med vand i flere minutter. Fjerne eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. 

Modtag nyhedsbrev